Călărași, un oraș poluat. Stațiile de Monitorizare a Calității Aerului au înregistrat un nivel de poluare alarmant!

Reportaj marca – Ediția.eu

În Județul Călărași sunt amplasate 3 stații de Monitorizare a Calității Aerului, două dintre ele fiind pe raza municipiului. Staţia CL2 amplasată în zona Stadionului Municipal a înregistrat zilele trecute o depășire a indicelui de poluare peste limita admisă și anume: NO, NO2, NOx, CO, Benzen.

Mai grav este că în ultimii ani, călărășenii se îmbolnăvesc pe capete din cauza poluării masive la care sunt expuși. Cifrele ne arată că bolile de pneumonie cauzate factorilor de poluare sunt în creștere, copii fiind cei mai predispuși și continuă să crească.

Poluarea este un factor alarmant care ne îngrijorează. Cel puțin la nivel mondial se iau măsuri pentru reducerea factorilor de poluare însă pe plan local, autoritățile nu au o strategie sau un plan de reducere a măsurilor sau a factorilor poluanți. Suntem „gazați„ la propriu și asta se observă foarte clar din datele Direcției de Sănătate Publică Călărași și a măsurătorilor făcute de stațiile pentru calitatea aerului amplasate de Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA). 

Reţeaua de Monitorizare a Calităţii Aerului din municipiul Călăraşi este formată din două staţii
automate de monitorizare ce fac parte din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului,
echipate cu analizoare performante şi care aplică metodele de referinţă impuse de legislaţia
europeană. Poluanţii monitorizaţi sunt cei prevăzuţi în legislaţia română transpusă din cea
europeană, valorile limită impuse prin Legea 104/2011 având scopul de a evita, preveni şi reduce
efectele nocive asupra sănătăţii umane şi a mediului în întregul său. Rețeaua are următoarea
structură:

– Staţia CL1 amplasată în zona Orizont, este staţie de trafic şi monitorizează influenţa
traficului asupra calităţii aerului, în scopul de a evidenţia nivelul de poluare la care este
expusă populaţia. Poluanţii monitorizaţi: SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM10 automat şi
gravimetric, Pb (din PM10), Benzen, Toluen, O-xilen, Etilbenzen, m, p – xilen (on line).
– Staţia CL2 amplasată în zona Stadionului Municipal este staţie de fond urban şi monitorizează nivelul de poluare din ariile urbane, influenţa “aşezărilor umane”, fără să fie
influenţate direct de trafic sau industrie.
Poluanţii monitorizaţi sunt : SO2, NO, NO2, NOx, CO, ozon, Pb (din PM10), PM10, Benzen, Toluen,
O-xilen, Etilbenzen, m, p – xilen (on line). Sunt monitorizaţi totodată şi parametrii meteorologici
(direcţie şi viteză vânt, temperatură, presiune, radiaţie solară, umiditate relativă, precipitaţii).

Din măsurătorile stației CL-2 amplasată în zona stadionului Municipal Călărași, reiese clar faptul că au fost depășite cu mult peste limita normală emisiile la NOx, Benzen și NO. Zilele trecute, măsurătorile au înregistrat o depășire a indicelui de poluare într-un grad rău, alarmant pentru populație și mediul înconjurător.

Din cauza nivelului foarte poluant, riscurile antropice sunt crescute, calitatea apei, a aerului și a solului, fiind direct afectate. Factorii de risc majori identificați sunt: pulberile în
suspensie și substanțele poluante din atmosferă, resturile și deșeurile deversate direct în rețeaua
hidrografică subterană și de suprafață.

Indice poluare – Călărași

-dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX),

-particule în suspensie (PM10, PM2,5),

-benzene (C6H6),

-nichel (Ni),

-dioxid de sulf (ŞO2),

-monoxid de carbon (CO),

-plumb (Pb),

-arsen (Aş)

Oxizi de azot NOx (NO / NO2)

 • Efecte asupra sănătăţii populației

Populația expusă la acest tip de poluanți poate avea dificultăți respiratorii, iritații ale căilor respiratorii, disfuncții ale plămânilor. Expunerea pe termen lung la o concentrație redusă poate distruge țesuturile pulmonare ducând la emfizem pulmonar. Persoanele cele mai afectate de expunerea la acest poluant sunt copiii. Expunerea la oxizii de azot poate provoca boli pulmonare animalelor, care seamănă cu emfizemul pulmonal, iar expunerea la dioxidul de azot poate reduce imunitatea animalelor provocând boli precum pneumonia şi gripă.

Benzen

Compus aromatic foarte ușor, volatil și solubil în apă. 90% din cantitatea de benzen în aerul ambiental provine din traficul rutier. Restul de 10% provine din evaporarea combustibilului la stocarea și distribuția acestuia.

Efecte asupra sănătății
Substanta cancerigenă, încadrată în clasa A1 de toxicitate, cunoscută drept cancerigenă pentru om. Produce efecte dăunătoare asupra sistemului nervos central.

– la nivelul sistemului nervos: cefalee, iritabilitate, astenieparestezii;

– la nivelul aparatului digestiv: greata, anorexie, uneori hepatita;

– la nivelul sistemului hematopoietic (medulotoxicitate):

– hipoplazie (la femei) cu anemie aplastica, leucopenie, trombocitopenie;

– hiperplazie (la barbati) cu macrocitoza si hipercromie, hiperplazia globulelor albecu leucemie si limfosarcom (formele severe apar in special la persoanele cu grupa sanguina 0).

– la nivelul tegumentelor si mucoaselor: iritatii tegumentare si conjunctivite, sindrom necrotic gingivobucal.

 • A crescut cazul bolilor de pneumonie la Călărași

În rapoartele efectuate de Direcția de Sănătate Publică Călărași se observă cum gradul cazurilor de pneumonie pe anul 2018 este în creștere, peste 79% în mediul urban și 21% în mediul rural. 

Potenţiale surse cu impact asupra atmosferei în judeţul Călăraşi :

1 SC TENARIS SILCOTUB SA – Punct de lucru Călăraşi, Oţelărie: Poluanţi emiși Obs.: NOX,SOX,CO2,Pulberi IPPC
2 SC SAINT GOBAIN GLASS SRL – Fabrică sticlă, poluanți emiși: NOX,SOX,CO2,Pulberi IPPC
3 SC COMCEH SA Călăraşi Fabricare hârtie – NOX,SOX,CO2,Pulberi IPPC
4 SC DONALAM SRL Călăraşi Laminor – NOX,SOX,CO2,Pulberi IPPC
5 SC AIR LIQUIDE SRL Călăraşi Fabricare din instalaţia de IPPC – gaze industriale, producere gaze, industriale nu rezultă emisii poluante în atmosferă. (este considerată cu potential impact datorită profilului de activitate :obţinere gaze industriale : azot, oxigen, hidrogen)
6 SC PREFAB SA Călăraşi Materiale de construcţii – NOX,SOX,CO2,Pulberi Non –IPPC
7 SC DRUMURI SI PODURI SA – Călăraşi Staţie mixturi asfaltice – NOX,SOX,CO2,Pulberi Non – IPPC
9 SP SPATII VERZI SA Călăraşi Staţie mixturi asfaltice – NOX,SOX,CO2,Pulberi Non – IPPC
10 SC SIAD SA Călăraşi Fabricare gaze industriale. Din instalaţia de producere gaze industriale nu rezultă emisii poluante în atmosferă.
11 SC PRIOBIOCOMBUSTIBIL SRL Lehliu Gară – Obţinere biocombustibil -emisii tehnlogice- COV -emisii din funcţionarea centralelor termice IPPC;
12 SC KEMWTER CRISTAL SA Fundulea – Producere sulfat de aluminiu – SOx, pulberi totale, aerosoli acid sulfuric
IPPC;
13 SC PRIOEXTRACTIE SRL- Lehliu Gară – Producere uleiuri şi grăsimi -emisii tehnlogice- COV -emisii din funcţionarea centralelor termice IPPC;
14 SC AVICOLA CĂLĂRAŞI – Creşterea păsărilor – Amoniac IPPC
15 SC NUTRICOM SA Olteniţa – Creşterea animalelor – Amoniac IPPC

 • Responsabilitatea pentru elaborarea și implementarea măsurilor incluse în plan revine Primăriei și a Consiliului Județean Călărași

În situația în care doar pentru un singur poluant se depăşeşte valoarea limită prevăzută în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, așa cum s-a întâmplat acum la Călărași, se întocmește un plan de calitate, iar în cazul în care pentru același areal se depăşesc valorile limită pentru doi sau mai mulți poluanți, atunci se va întocmi un plan integrat de calitatea aerului.

Planul integrat de calitatea aerului reprezintă setul de măsuri cuantificabile din punct de vedere al eficienței lor, pe care cei responsabili de activitate trebuie să le ia astfel încât, pentru poluanții atmosferici considerați în evaluarea calităţii aerului, să fie atinse valorile limită sau, după caz, valorile țintă, astfel cum sunt ele stabilite în anexa nr. 3 din Legea nr. 104/2011.

 • Ce pot face autoritățile locale?

Autoritățile locale și agenții economici de pe teritoriul judeţului Călăraşi trebuie să se implice urgent în problema calității aerului. Operatorii economici care se află sub incidenţa directivelor europene trebuie să ia măsuri
pentru limitarea emisiilor prin aplicarea măsurilor cuprinse în programele de conformare, astfel încât să se respecte cerinţele BAT (n.r. best available techniques) şi limitele impuse prin autorizaţiile de mediu.

Alte măsuri pentru îmbunătățirea calității aurului:

 • Îmbunătăţirea infrastructurii drumurilor interioare din municipiul Călărași prin refacerea și modernizarea străzilor interioare din municipiul Călărași.
 • Reducerea impactului traficului intern asupra calităţii aerului
 • Încurajarea folosirii bicicletelor și a vehiculelor electrice
 • Taxe de congestie/aglomeraţie în trafic (introduse deja în marile orașe)
 • Scutiri de taxe pentru mașinile care poluează puțin
 • Stabilirea unor zone cu emisii scăzute, unde au acces doar vehicule care respectă standarde ridicate de poluare
 • Interzicerea folosirii motoarelor diesel.
 • Stimulente financiare pentru renunțarea la mașinile vechi
 • Taxe de parcare crescute pentru centrul orașului
 • Reduceri/bonusuri pentru tranziția la mersul cu bicicleta
 • Reduceri/bonusuri pentru tranziția la transportul în comun
 • Introducerea de zone cu emisii scăzute, unde au acces doar vehicule care respectă standarde ridicate de poluare
 • Reglementări locale specifice pentru zonele de construcții
 • Achiziții publice de autobuze electrice
 • Campanii de comunicare cu privire la calitatea aerului
 • Infrastructură care face posibilă reducerea poluării aerului
 • Piste de biciclete
 • Parcuri și zone verzi

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *