Amânări peste amânări în dosarul retrocedărilor ilegale de la Fundulea!

În 30 septembrie 2014, Direcția Națională Anticorupție (DNA) a transmis un comunicat în care procurorii, prin Secţia de combatere a corupţiei au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de mai multe persoane care au prejudicat Statul Român. Mai exact, delimitarea unei suprafeţe de 1982,54 ha, aflată în domeniul public al statului (administrarea Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare Agrcolă Fundulea), în vederea punerii în posesie a persoanelor al căror drept de proprietate a fost reconstituit de către comisiile locale Fundulea, Tămădău, Gurbăneşti, Săruleşti, Nicolae Bălcescu, Valea Argovei, Nana, Lehliu, Lupşanu.

Prin această modalitate, spun procurorii DNA, au fost obţinute foloase necuvenite pentru persoanele care au fost puse în posesie cu suprafeţele de teren respective, având o valoare mult mai mare decât cele la care erau îndreptăţiţi, dacă reglementările legale ar fi fost respectate. În acest context, pierderea terenurilor a fost cauzată de acţiuni interesate întreprinse de diverse persoane (cele mai multe din lumea interlopă) împreună cu membri ai administraţiei locale a oraşului Fundulea.

Pentru contracararea acestui fenomen, INCDA Fundulea s-a constituit parte în diverse cauze – penale sau civile – având ca obiect cedarea unor suprafeţe de teren aparţinând instituţiei.

Principalul mijloc prin care s-a realizat preluarea terenurilor unităţii de cercetare au fost retrocedările, efectuate în baza unor hotărâri ale comisiilor de fond funciar, fără a avea la bază o Hotărâre de Guvern, de Consiliu Judeţean sau Consiliu Local. Menţionăm că, această practică ar fi putut avea un caracter ilicit întrucât, în conformitate cu prevederile Legii nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, “trecerea din domeniul public în domeniul privat se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a Consiliului Judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a Consiliului Local, dacă prin Constituţie sau prin lege nu se dispune altfel” (art. 10, alin. 2).

– dosarul nr. 2689/269/2016 aflat pe rolul Tribunalului Călăraşi, obiect “fond funciar constatare nulitate absolută Hotărâre Comisie Judeţeană”; părţi: INCDA Fundulea (intimat reclamant), Comisia judeţeană pentru reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Călăraşi (apelant pârât), Comisiile locale pentru reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Chirnogi, Spanţov, Olteniţa, Ulmeni, Căscioarele, Ministerul Finanţelor Publice (intimat pârât), Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) Chirnogi (apelant pârât) şi Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Călăraşi (intimat intervenient);
– dosarul nr. 2688/269/2016 aflat pe rolul Tribunalului Călăraşi, obiect “fond funciar constatare nulitate absolută Hotărâre Comisie Judeţeană”; părţile: Guvernul României (intimat), INCDA Fundulea (intimat reclamant), Comisia Judeţeană pentru stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Călăraşi (apelant pârât), Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Chirnogi, (apelant pârât), AJFP Călăraşi (intimat intervenient) şi UAT Chirnogi (apelant intervenient).

În dosarul nr. 1309/116/2016 aflat pe rolul Tribunalului Călăraşi, având ca obiect “infracţiuni de corupţie”, inculpații din acest dosar, găsesc diferite tertipuri pentru a lungi cât mai mult decizia judecătorilor în acest caz. În tot acest timp, Statul Român este prejudiciat iar cei implicați în infracțiunile de corupție își văd în continuare de treabă.

Părţile implicate sunt: (parte civilă) INCDA Fundulea, Ministerul Finanţelor Publice şi (inculpaţi) Jenel ŞERBAN (fost prefect al jud. Călăraşi şi preşedinte al Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor), Constantin CHIRICĂ (primarul com. Tămădău Mare şi preşedintele Comisiei locale de fond funciar), Cornel COMAN (subprefectul jud. Călăraş), Lucian TUDOR (preşedinte al Comisiei locale de fond funciar com. Gurbăneşti, jud. Călăraşi), Dumitru CULEA (primarul com. Valea Argovei, jud. Călăraşi), Aurelian DOBRE (directorul Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Călăraşi), Dumitru TUDONE (secretar general al Consiliului Judeţean Călăraşi), Dorel DOROBANŢU (primarul oraşului Fundulea şi preşedinte al Comisiei locale de fond funciar), Aurel STAN (reprezentant al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – OCPI – Călăraşi), Ion NĂBÂRGEAC (director al OCPI Călăraşi), Toma ENESCHI (reprezentant al Direcţiei Silvice Călăraşi), Constantin GIUREA (primarul com. Nicolae Bălcescu, jud. Călăraşi), Elena IFRIM (consilier juridic în cadrul Instituţiei Prefectului jud. Călăraşi), Niculae MARCU (primarul com. Săruleşti, jud. Călăraşi), Victor MANEA (primarul com. Lupşanu, jud. Călăraşi), Eugeniu JARUL (reprezentant al ADS Călăraşi).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *