DEZINTERES ÎN REALIZAREA LUCRĂRILOR DE CADASTRARE A IMOBILELOR ÎN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI?!

 

Dezinteresul autorităților pentru înregistrarea gratuită a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară atinge cote maxime. Obiectivul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) privind cadastrarea gratuită a tuturor imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară, nu prezintă interes pentru autorităților locale călărășene. Ne întrebăm cine și-ar permite, pe de o parte, să rateze șansa unei înregistrări gratuite, iar pe de alta, să-și asume riscul suspendării schemelor de plăți în agricultură și cele aferente proiectelor de infrastructură de interes național?
Un răspuns care să ne lămurească în acest sens așteptăm să primim, potrivit unei solicitări pe Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, de la Oficiul de Cadastrare și Publicitate Imobiliară Călărași.
Până atunci să parcurgem informațiile pe care le deținem și, pentru început, să vedem cum ar trebui să procedeze cei interesați?
Termenul de finalizare: 31.12.2023. Suma acolată: 312 milioane euro
PNCCF este implementat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) în cadrul Axei Prioritare 11 a POR 2014-2020 – “Extinderea geografică a sistemelor de înregistrare a proprietăților în cadastru și carte funciară”, are ca termen final data de 31.12.2023, iar suma alocată este de 312 milioane euro.
Lucrările de înregistrare sistematică derulate în cadrul PNCCF ar trebui contractate de ANCPI sau de către primării, banii fiind alocați pe baza solicitărilor primite de la acestea.
La noi în județ, deși totul pare relativ simplu, aceste proiecte sunt pur și simplu neglijate de autorități, cel mai probabil de teama că intabulările cadastrale ar putea scoate la iveală combinațiile imobiliare orchestrate și astfel supun proprietarii de terenuri agricole riscului de suspendare a schemelor de plăți în acest domeniu.
Obiectivul PNCCF nu va fi îndeplinit până la termenul stabilit (31.12.2023)?
După cum spuneam, neinventarierea corectă și în termen a proprietăților prin PNCCF va produce o serie de efecte în plan local, dar și la nivel național, fiind afectate interesele României pe termen mediu și lung, astfel:
– se împiedică crearea unui sistem unitar de evidență tehnică, juridică și economică a proprietăților, baza reală pentru evaluarea, impozitarea și tranzacționarea acestora, dar și pentru dezvoltarea unor proiecte majore de infrastructură;
– nu sunt respectate angajamentele asumate de România în raport cu Uniunea Europeană privind înregistrarea sistematică a tuturor imobilelor;
– se prejudiciază interesele financiare ale României, prin neatingerea indicatorilor stabiliți în proiectele de cadastrare sistematică, determinând suspendarea schemelor de plăți în agricultură.
Cam așa stau lucrurile la noi în județ…
Potrivit informațiilor noastre, în 2019, în județul Călărași, contractarea și executarea lucrărilor finanțate prin intermediul fondurilor externe nerambursabile este deficitară. În cadrul PNCCF au a fost contractat în vederea executării lucrărilor de cadastrare și carte funciară un număr de circa 90.000 imobile, fiind executate lucrări pentru un doar aproximativ 30.000 imobile.
La nivel național, pentru implementarea PNCCF, ANCPI s-a angajat să depună în luna noiembrie 2019 cereri de rambursare în valoare de 50 de milioane lei, însă a solicitat la rambursare doar 500.000 lei, afectând ținta și gradul de absorbție per program.
În data de 25.02.2020, ANCPI a înaintat către Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia o cerere de rambursare în valoare de 2 milioane lei, fiind planificat ca în luna iunie să depună cerere de rambursare în valoare de peste 13 milioane lei. Până la acest moment ANCPI nu și-a respectat niciun angajament asumat privind sumele solicitate la rambursare, iar în contextul pandemiei de coronavirus, se poate preconiza că nici ținta propusă pentru viitorul apropiat, nu va fi îndeplinită.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *