Consiliul Judeţean Călăraşi, în şedinţă extraordinară

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa extraordinară
din data de 05 Noiembrie 2020

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,
Având în vedere:;
– prevederile art. 134 alin. (1) lit. a), (4) , (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (2), art. 179 alin. (1), (3), (6) art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) și art. 257 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile art. 38 alin. (21) și alin. (22) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Călăraşi, aprobat prin Hotărârea nr. 60/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin (1) lit. (b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE:
Articol unic: Se convoacă, de îndată, Consiliul Judeţean Călăraşi, în şedinţă extraordinară, la data de 05 Noiembrie 2020, ora 10. 00, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următoarea ordine de zi :

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2020, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 16881/27.10.2020; raportul Direcției Economice nr. 16882/27.10.2020.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *