Ghidul pentru elaborarea strategiilor integrate de dezvoltare urbană (SIDU)

În perioada septembrie 2019 – martie 2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice, și Administrației (MDLPA) derulează Proiectul „Elaborarea politicii urbane ca instrument de consolidare a capacității administrative și de planificare strategică a zonelor urbane din România”, cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020.

În cadrul acestui proiect a fost dezvoltat Ghidul pentru elaborarea strategiilor integrate de dezvoltare urbană (SIDU), document creat cu scopul de a sprijini orașele din România în a deveni verzi și reziliente, competitive și productive, juste și incluzive, și bine guvernate. Nu în ultimul rând, acesta oferă posibilitatea de a alinia noile strategii cu direcțiile și obiectivele propuse de prima politică urbană a țării.

Documentul poate fi descărcat de pe pagina web a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, www.adrmuntenia.ro, secțiunea Comunicare > Bibliotecă > Documente utile > Ghiduri, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1234/Ghid-elaborare-SIDU-BM.pdf, sau de pe site-ul dedicat proiectului „Elaborarea politicii urbane ca instrument de consolidare a capacității administrative și de planificare strategică a zonelor urbane din România”, www.citadini.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *