Comunicat de presă / Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului istoric Poșta Veche din Municipiul Călărași

 

Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului istoric Poșta Veche din Municipiul Călărași

 1. Număr referinţă: contract finanţare 44/21.06.2017
 2. Data publicării anunţului: .05.2021
 3. Finanţat din Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban și conservarea, protecţia și valorificarea durabilă a patrimoniului natural și cultural, PI 1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.
 4. Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei.
 5. Organism Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud
 6. Beneficiar: UAT MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI,anunţă finalizarea
 7. Obiectivele proiectului se subscriu obiectivului specific al Axei prioritare – 5 „Îmbunătăţirea mediului urban și conservarea, protecţia și valorificarea durabilă a patrimoniului natural și cultural”, redând circuitul turistic al patrimoniului cultural restaurat, precum şi obiectivului specific al Priorităţii de investiţii – 1. „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural” și anume:

Obiectiv specific 1: Restaurarea, consolidarea, protecţia și conservarea monumentului istoric Poșta Veche din municipiul Călărași, în vederea introducerii acestuia în circuitul turistic local și regional, păstrând, protejând și valorificând identitatea culturală locală;

Obiectiv specific 2: Creșterea potenţialului turistic prin creșterea numărului de vizitatori la nivel local și prin dezvoltarea unor activităţi de informare a participanţilor, promovarea media și angrenarea factorilor decizionali de la nivel local;

Obiectiv specific 3: Atragerea de vizitatori prin organizarea la nivel local a cel puţin unui eveniment cultural, în vederea extinderii turismului cultural și de patrimoniu local:

Obiectiv specific 4: Valorificarea eficientă a patrimoniului cultural local prin mărirea cu 1 a numărului clădirilor de patrimoniu reabilitate din mediul urban călărășean.

 1. Rezultatele proiectului:
 • Numărul de obiective de patrimoniu restaurate: 1
 • Numărul de vizitatori după intervenţia asupra obiectivul de patrimoniu care beneficiază de sprijin: 500/an;
 • Valoarea totală a contractului de finanţare este de 563.563,48 lei cu TVA, din care finanţare nerambursabilă (FEDR) de 9.819.338,95 lei .
 1. Cod MYSMIS:116729
 2. Informaţii: Amplasat într-un spaţiu urban de excepţie – centrul istoric al municipiului Călărași, clădirea POȘTEI VECHI este o investiţie cu valoare istorică, culturală, artistică şi turistică. Aceasta cladire este clasificată în categoria monumentelor istorice de importanţă naţională, datorită importanţei sale crescânde ca exponent al stilului arhitectonic neoclasic specific perioadei construirii, parte a reţelei clădirilor de Poșta din România încă de la sfârșit de secol XIX și început de secol XX. În municipiul Călărași, clădirea completează „patrulaterul” format din astfel de clădiri reabilitate, aparţinând aceleiași generaţii: Muzeul Municipal Călărași, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Naţional Călărași, Palatul Prefecturii Călărași. Din punct de vedere turistic, rolul, importanţa şi efectele multiple ale acestuia vor fi reflectate pe o multitudine de planuri: de la valorificarea superioară a elementelor atractive şi funcţionale ale ofertei locale si regionale, la îmbunătăţirea confortului populaţiei municipiului Călărași; de la stimularea creşterii economice la ameliorarea structurii sociale, crearea de noi locuri de muncă şi chiar reducerea sărăciei. POȘTA VECHE va deveni locul unde istoria, arhitectura, cultura și arta se vor împleti în mod firesc, dând o nouă valoare turismului intern şi culturilor

 

Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteţi obţine de pe site-ul său de la sediul UAT Municipiul Călărași, Str. București, nr. 140A, Municipiul Călărași, cod poștal 910058, tel: 0242/311 005, fax: 0242/318 574, email :office@primariacalarasi.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *