Anunț de interes public

Societatea SIDERTRANS SA cu sediul in Municipiul Calarasi, str. General C-tin Pantazi nr.4, jud. Calarasi, inmatriculata la ORC Calarasi sub nr.J511113/1994, CUI 6362999, tel/fax 0242331979, email office@sidertrans.ro. prin administratorul unic Dobre Stefania-Puicuta, in conformitate cu prevederile art. 113 lit.C, art.117 din Legea 31/1990 republicata, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 12.10.2021 ora 10,00 , la sediul societatii din Calarasi, str. General Constantin Pantazi nr. 4, sala de sedinte, cu urmatoarea ordine de zi:

Pct.unic. Aprobarea modificarii obiectului principal de activitate al societatii, cap.VIII din Actul Constitutiv al societatii, cu obiectul de activitate cod caen 6820 ,,inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing,.,

In lipsa cvorumului la prima convocare, ce-a doua sedinta se convoaca pe data de 13/10/2021, în acelasi loc si la aceiasi ora, cu aceiasi ordine de zi. La sedinta sunt convocati toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor da data de 08.10.2021 (denumita si data de referinta), sau prin reprezentare de catre un alt actionar, in baza procurilor speciale. Procurile pot fi depuse la secretariatul societatii pana in data de 08/10/2021, ora13,00. Materialele de sedinta pot fi consultate la sediul societatii incepand cu data de 04/10/2021, in fiecare zi lucratoare intre orele 10.00 si 14.00.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *