Comunicat de presă

Luni, 20 septembrie 2021, Mixt Source Management, în calitate de partener în cadrul proiectului: Building the capacity of Adult Education Trainers to comply with the European Framework for the Digital Competence of Educators (DigCompEdu) –DigitA (“Creșterea capacității formatorilor din învățământul adulților pentru a se alinia la Cadrul European de Competență Digitală a Formatorilor (DigCompEdu)” – DigitA , contract 2019-1-IT02-KA204-063200, finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Erasmus+, a organizat o sesiune de diseminare a rezultatelor proiectului menționat mai sus, la care au participat cadre didactice de la Școala Gimnazială “Mihai Viteazul” din municipiul Călărași.

Scopul principal al proiectului este extinderea și dezvoltarea competențelor formatorilor de educație pentru adulți și a altor personal care sprijină cursanții adulți în diverse sectoare și activități, pe baza cadrului de competențe digitale al CE. Ne propunem să atingem acest obiectiv prin promovarea unor pedagogii și metode inovatoare de predare, învățare și evaluare care să sprijine educatorii și cursanții să utilizeze tehnologiile digitale în moduri creative, colaborative și eficiente.

Rezultatele obținute de cei 8 parteneri ( Lider – Asociatia TDM 2000/Italia, CSI Centrul pentru Inovare Sociala/Cipru, Asociația Caminos, Institutul Western Balkans/Serbia, Olympic Training/Grecia, Mixt Source Management/Romania, Clavis sprog & kompetence/Danemarca, Camera de Comerț din Terni/Italia se referă la elaborarea mai multor Rezultate Intelectuale (Intellectual Outputs), precum si la organizarea unui Eveniment de Formare Intern Comun (Joint Staff Training Event), după cum urmează:
Intellectual Output 1 (IO1): Set gratuit de unelte curriculare (Curriculum and Open Resource Toolbox)
Intellectual Output 2 (IO2): Mediu interactiv online de învățare (Înteractive Online Learning Environment)
Îndeplinirea acestui rezultat s-a concretizat prin crearea platformei de formare a proiectului, ce susține toate celelalte rezultate și unelte într-o formă interactivă și poate fi găsită la adresa https://digitaleducation.tdm2000.org/courses/?lang=ro.
Intellectual Output 3 (IO3): Ghid de adaptarea formării și a politicilor (Training and Policy Adaptation Guide)
Joint Staf Training Event (C1): Creșterea Capacității Echipei Partenerilor (Partners’ Staff Capacity Building)
Persoană de contact: Dan Schimbischi, dan.schimbischi@mixtsource.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *